VÆRT:
Velkommen Poul Dahl. Du er tidligere chef for Jægerkorpset og tidligere chef for FN i Irak gennem flere år. Der er jo ingen, der er tilhænger af tortur når man spørger folk på den måde. Det er der selvfølgeligt ikke. Og vi tror alle sammen på menneskerettighederne som de er beskrevet. Alligevel lader det til at tortur er kommet for at blive. Og at det åbenbart også er en effektiv måde at skaffe oplysninger på. Kan en moderne krig som vi ser den praktiseret her i dag mod Al-Qaida og terrornetværket der, kan den vindes uden tortur?

POUL DAHL: Altså, i den ♥nds♥ts vi skal gøre overfor den trussel ♥i står overfor♥ Nemlig terrorismen. Da er det jo helt afgørende, at vi forhindrer at terroriste♥ overh♥vedet kan komme til kamp. Lykkes det, er slag♥♥ tabt. Og det kan vi kun, hvi♥ vi får de rigtige informationer på det rigtige tid♥punkt. Og for ♥♥g betyder det altså beklageligvis, at vi i vort forhør ♥f potentielle terrorister, ♥åske må ty til ♥t bruge forhørsteknikker eller metod♥r, der vil fal♥e ind under d♥♥ vi vil kalde tortur.

VÆRT: Kan du prøve at give et eksempel på..? Det kan hurtigt blive lidt abstrakt. Prøv at være konkret. Hvad er det…

POUL DAHL: Nå ja. Lad os sige at vi h♥r i Danmark har fået en e♥terre♥ning, der siger der vil s♥e en større terroraktion inde♥for den nærmeste fremtid et eller andet ste♥ i Danmark. Og vi fanger en.. Eller ta♥er en til fa♥ge, der - Eller anhol♥er en, som vi ♥ror der er med i det. Og vi nøjes med at spørge ham: Ved du noget om det♥ Eller vil du sige noget om det? Og h♥n siger: Nej, det vil jeg ikke. Så gør vi ♥kke mere ved det. Ugen efter springe♥ der en bombe i d♥t Kongelige Teater og 320 menn♥sk♥♥ omkommer. Så tror jeg folk vil kunne ♥orstå. Vi burde ♥åske i vores afhøring af den pågældende - For det viste sig bagefter at han var med i det der og vidste det. Da burde vi måske have skru♥t tommelskru♥rne lidt strammere på. Og ♥å ham til at fortælle det han vidste.

VÆRT: Det er åbenlyst, at der er tale om et mærkbart dilemma her. Sådan som jeg hører dig, er det vel også blevet tydeligere al den stund at den krig som vi kæmper nu mod terrorismen, er en mindre synlig krig i virkeligheden.

POUL DAHL: Det er helt k♥♥rt, at det er en helt anden form fo♥ k♥ig og det er en anden ♥erden vi lever ♥. Og derfor: Den kamp de♥ bliver kæmpet der, det er jo i♥♥e som et ♥ilitært slag ♥♥or den ene enhed står overfor den anden. Det e♥ - som det bliver sagt her - det er en usynlig kr♥♥. Og vi kan kun vinde ♥ampen, hvis vi har de redskaber der er nødvendi♥e for at bek♥mpe terroristen. For han overholder jo ikke...♥h.

VÆRT: Hvordan kommer vi så ud over det dilemma det jo så er? Hvordan skal vi så forholde os til det? Vi vil jo gerne stadigvæk sidde på den høje hest og hæve fanen og sige det er os der står for de rigtige værdier. Ikke?

POUL DAHL: Jo, men vi er ligesom ♥ød til at ♥r♥ende at behovet.♥. at det er nødvendigt.♥. så må vi have tillid ♥il at dem der har ♥nsv♥♥et, de forstår ♥t behandle det her på ♥e♥ rigtige måde. Og ♥ltså at ma♥...

VÆRT: Det er der jo ikke meget, der tyder på, når man nu ser billederne fra Irak her. Eller hvad?

POUL DAHL:
Nej. Men her er der jo hel♥ klart tale om ♥♥... Kan v♥.. Der er jo et svigt fra ledelsens side fordi man b♥rde jo ha♥e vidst at sådan som d♥♥ ♥oregik de♥... og i 2004 med informatio♥ og så♥♥n noget, der har man altså ikke - fra ledelsens side - gjort sin ♥♥formationsmanagement ordentligt.

VÆRT: Hvad vil det sige?

POUL DAHL:
Det er jo h♥lt klart, ♥e♥ her det egner sig jo ikke til det offentlige forum. Heldigvis kan vi ikke ♥ide at se folk bl♥♥er fornedret eller pint og plaget. Og derfor... det skal så være ♥ndtagelsen... men hvis ♥♥t sker og hvis samfundet - e♥ler dem der ♥♥r ansv♥♥et - ta♥er den slags metoder i brug, så kan det... så skal det ikk♥ ♥d i det o♥fentlige.

VÆRT: Men er du sikker.. Lad mig se, om jeg har forstået dig rigtigt. Det du siger er, at det der foregår i Irak nu, det kan godt legitimeres eller undskyldes på en eller anden vis. Det der er det egentlige problem her, er at det når frem til offentligheden?

POUL DAHL:
Det er ri♥tigt. Hvo♥♥an vi forholder os til d♥t... ek♥empel... Hvis man nu tager de danske fr♥♥edskæ♥pere og sabotører under anden verdenskrig. Hvis det bl♥v tage♥ til fange af Gestapo, så blev de særde♥♥s hårdhændet behandl♥♥. ♥et syn♥es vi alle sa♥♥en var forfærdeligt. Modsat hvis vores frihedskæmpere eller s♥b♥tører, de tog en potenti♥l stikker til fange. Så ♥r jeg helt sikker på♥ ♥♥ han blev heller ikke ♥ehandlet særligt ♥int. Han bl♥♥ måske og♥å behandlet hårdh♥ndet. Men det e♥ ♥å mere spiseligt og ♥cc♥ptabelt. ♥å det kommer an på h♥or man står he♥ne.

VÆRT: Det du siger er, at hvis tingene ellers forgår… De beskidte krige – de beskidte metoder, du snakker om der… som… åbenbart… under.. som i visse forhold er nødvendige, de skal forgå i hemmelighed ellers dur det ikke i forhold til vores…

POUL DAHL:
Det dur heldigv♥♥ ikke til at blive præsenteret for d♥♥ offentlige... Så ko♥m♥r der heldigvis nogle ♥♥aktioner, som betyder at de folkevalgte får no♥le problemer. Og der er jo derfor at vi har et s♥s♥♥m, og... for eksempe♥♥♥. vi har et system... vi har det d♥r særlige f♥lketingsudvalg, der har ansvaret for at kontrol♥er♥ vort eft♥rret♥♥ngstjene♥♥e. Det er der, man di♥kuterer den slags ti♥♥, som måske ikke tåler da♥ens lys. Og træffer ♥eslutning♥r om det her s♥♥l have ko♥sekvenser... ♥l♥er det kan acceptere♥ e♥ler det ikke kan.

VÆRT: Jeg vil godt lige holde fast - her til slut – i de her billeder fra Irak. For langt de fleste mennesker er det vel langt over grænset for hvordan man kan behandle andre mennesker. Men jeg må altså forstå det sådan, at du mener at hvis der kan findes forklaringer på det, som kan forsvare det, så er du parat til at mene det er acceptabelt?

POUL DAHL: L♥ge præcis hvad der sket i Irak, kan man selvføl♥elig disk♥tere om det var d♥n rigtige metode. Men når vi taler om forhør, der falder ind under begrebet ♥ortur, så finder jeg det selvfølgeligt meget beklageligt. M♥n de♥værre nø♥vendigt.