Klik på graferne for at se en større gengivelse

Statsministerens tale 11. marts 2020

Et ufuldstændigt forsøg på at udtømme en politikers tale[1]
Mogens Jacobsen
Kunstner[2]
ORCID iD: 0000-0001-6090-9468
mail@mogensjacobsen.dk

RESUME

Denne artikel er en visuel analyse af statsminister Mette Frederiksens "nedluknings-tale" den 11. marts 2020.

Nøgleord

Politikers tale, sprog, skrift, Corona virus, sprogteknologi.

INTRODUKTION

Onsdag d 11. marts 2020 indledtes et pressemøde om corona-virus i Statsministeriet. Pressemødet blev indledt af en godt 16 minutter lang tale af Statsminister Mette Frederiksen. Denne historiske tale blev begyndelse på den såkaldte ”nedlukning” af Danmark. Denne artikel er et kunstnerisk forsøg på en visuel patafysisk analyse af statsministerens tale.

METODER

Denne analyse er baseret på Statsministeriets skriftlige referat af talen. Teksten er hentet fra regeringens hjemmeside den 20 marts 2020. Hjemmesiden blev tilgået med browseren Google Chrome browseren Version 81.0.4044.129 (64-bit) intstalleret under Microsoft Windows 10 Version 1909 (10.0.18363). Hardware bestod af en Gigabyte P57V6 laptop-computer med en Intel i7-6700HQ CPU med 16 GB RAM. Teksten blev klippet fra hjemmesiden, kopieret ind i et tomt tekst-dokument og gemt som en ren UTF-8 tekstfil. Til de efterfølgende analyser blev der anvendt egne programmer skrevet i Python 3.6.8. Enkelte analyser har benyttet biblioteket Natural Language Toolkit (NLTK) version 3.5. Endvidere har forfatteren anvendt Center for Sprogteknologis hjælpemidler[3]. Visualiseringerne i denne dokument er fremstillet ved hjælp af Javascript biblioteket "Chart.js" version 2.8.0.

RESULTAT

Oversigt over talen

Talen bestod af 249 linier tekst, 1.791 ord, 8.846 tegn (mellemrum ikke medregnet).

52,16 tegn pr. sætning 9,35 ord pr. sætning 4,94 bogstaver pr. ord

Længste sætning (30 ord/156 bogstaver)

Jeg vil igen understrege, at vi har en meget stor forpligtelse til især at hjælpe de svageste i vores samfund, de mest sårbare, mennesker med kroniske sygdomme, kræftpatienter, de ældre.

Korteste sætning (1 ord/2 bogstaver)

Ja.

Længste ord (24 bogstaver)

uddannelsesinstitutioner

Bogstaver, cifre og tegn

Andre tegn end bogstaver

Hyppighed af bogstaver

Vokaler & Konsonanter

Ord med lige og ulige antal bogstaver

De tyve hyppigst gentagne ord

Datagrundlag

63 'vi', '62 at', '60 i', '50 det', '44 er', '34 for', '34 og', '34 til', '31 ikke', '31 på', '30 jeg', '29 der', '29 vil', '27 alle', '21 har', '20 kan', '20 skal', '19 de', '19 en', '15 'med'

Gentagne ord & unikke ord

De tyve hyppigst gentagne ord ud fra grundsform (Lemma)

Datagrundlag

67 vi (4 os|63 vi), 63 i (60 i|3 jer), 62 at (62 at), 58 være (44 er|2 var|10 være|2 været), 50 det (50 det), 34 for (34 for), 34 og (34 og), 34 til (34 til), 31 al (1 al|27 alle|3 alt), 31 den (19 de|12 den), 31 ikke (31 ikke), 31 på (31 på), 31 ville (29 vil|2 ville), 30 jeg (30 jeg), 29 der (29 der), 27 en (19 en|8 et), 23 have (21 har|2 have), 21 kunne (20 kan|1 kunne), 20 skulle (20 skal), 15 med (15 med)

De ti hyppigst gentagne ord med flere bogstaver end gennemsnittet ( > 4,94 bogstaver pr ord)

Datagrundlag

10 'hinanden', '9 danmark', '9 mange', '8 allerede', '8 bliver', '7 kommer', '7 sammen', '6 meget', '6 mennesker', '6 myndighederne'

Verbernes måder (alle anvendte verber)

De fem hyppigst gentagne verber

Datagrundlag

'afbøde': 1, 'begyndt': 1, 'bevæget': 1, 'blive': 1, 'bliver': 5, 'er': 14, 'forsinke': 1, 'fortryde': 1, 'fremtidsscenarie': 1, 'få': 1, 'får': 3, 'følge': 2, 'går': 1, 'gør': 1, 'gøre': 1, 'handle': 1, 'har': 8, 'hindre': 1, 'hjælpe': 1, 'hjælper': 1, 'holde': 1, 'indlede': 1, 'intensiverer': 1, 'kan': 5, 'kender': 1, 'komme': 1, 'kommende': 1, 'kommer': 1, 'lukket': 1, 'lykkes': 1, 'mangler': 1, 'må': 2, 'omgås': 1, 'overbelastede': 1, 'passe': 1, 'plejer': 2, 'rejse': 1, 'samlet': 1, 'ser': 1, 'sige': 2, 'skal': 8, 'sket': 1, 'smitte': 1, 'smittede': 3, 'smittet': 2, 'sprede': 1, 'spreder': 1, 'spredes': 1, 'stod': 1, 'stå': 2, 'sætte': 1, 'søge': 1, 'tage': 1, 'udtænkt': 1, 'understrege': 2, 'undgå': 2, 'var': 2, 'vil': 7, 'virker': 2, 'vist': 1, 'være': 3, 'været': 2

Pronomier

Possesive pronomier

Sætningslængde

De fem hyppigst gentagne ords optræden og sætningslængde hvori de optræder

Sætninger med lige og ulige antal ord

Forfatterens tak

Dette projekt er delvist støttet af et arbejdslegat fra Statens Kunstfonds. Endvidere har Center for Sprogteknologi (CST), Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab være behjælpelige med software-bistand. Endeligt vil forfatteren takke AIRlab, IT Universitetet i København for morals støtte.

REFERENCER

  • Regeringen (2020). Statsminister Mette Frederiksens indledning på pressemøde i Statsministeriet om corona-virus den 11. marts 2020. Tilgået den 20. april 2020 på https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/statsminister-mette-frederiksens-indledning-paa-pressemoede-i-statsministeriet-om-corona-virus-den-11-marts-2020/
  • Kenneth W. Church and Robert L. Mercer. 1993. Introduction to the special issue on computational linguistics using large corpora. Comput. Linguist. 19, 1 (March 1993), 1–24.
  • Hodges, S.,2004. Revealing code: What can language teach software?, Master’s thesis, Georgia Institute of Technology.
  • Center for Sprogteknologi - Lemmatiser: https://cst.dk/online/lemmatiser/ .
  • Natural Language Toolkit: https://www.nltk.org/ .
  • Chart.js: https://www.chartjs.org/
[1] Denne sætning er en reference til teksten "Tentative d'épuisement d'un lieu parisien" [”Forsøg på at udtømme et sted i Paris”] af George Perec, 1975.
[2] Person der beskæftiger sig med at skabe kunst fx en maler, billedhugger, komponist eller forfatter iflg. Den Danske Ordbog.
[3] Ordenes grundformerne og verbernes former er fundet ved hjælp af CST's online Lemmatiser og POS-tagger.
Luk vindue

Store grafer vises her